Operácia škúlenia

Čo tento zákrok vyrieši Pri operácii sa posilňuje alebo oslabuje niektorý z okohybných svalov oka, podľa typu škúlenia, aby sa zlepšilo postavenie škúliaceho oka. Zákrok sa robí na jednom oku, alebo na oboch očiach súčasne.
Príprava na zákrok Pred výkonom dieťa absolvuje detské predoperačné vyšetrenie a anestéziologické vyšetrenie.
Ako zákrok prebieha Výkon sa realizuje v celkovej anestéze na okohybných svaloch oka podľa typu škúlenia. Po výkone je potrebný pokojný režim a dieťa je mimo kolektívu 1 týždeň.
Doplňujúce informácie Dostaviť sa v dobrom zdravotnom stave s výpisom zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára. Výkon nie je spoplatnený, výnimkou je pacient v pozícii samoplatcu.
Ako sa objednať Na výkon sa možno objednať osobne v očnej ambulancii NsP Bojnice alebo telefonicky na čísle 046/5112330, resp. 046/5112354.