Telefóny a emaily

Oddelenia

Urgentný príjem I. typu

Primár UP
046/5112629
Vedúca sestra UP
046/5112630
Manažérka dennej zmeny UP
046/5112631
UP Recepcia
046/5112644
Triediaca miestnosť UP
046/5112635
UP traumatológia
046/5112642
UP interná
046/5112638
UP chirurgia
046/5112636
UP neurológia
046/5112637
UP psychiatria
046/5112639
UP RTG
046/5112640
Expektačné lôžka UP
046/5112645
Zdravotná pomoc v areáli
046/5112199

Chirurgické oddelenie

Staničné sestry
046/5112264
Vedúca sestra
046/5112255
Zástupca primára
046/5112254
Primár
046/5112253
Seminárna miestnosť
046/5112291
Chirurgická ambulancia
046/5112281
Onkochirurgická ambulancia
046/5112271
JIS sept. F
046/5112269
JIS - asept. E
046/5112268
Oddelenie F
046/5112273
Oddelenie F
046/5112288
Inšpekčná izba lekárov
046/5112292
Oddelenie - lekári
046/5112266
Oddelenie E - sestra
046/5112265
Oddelenie E
046/5112274

Detské oddelenie

Ordinár novorodeneckého oddelenia
046/5112235
Škôlka, škola
046/5112434
Dokumentačné pracovisko
046/5112232
Lekári
046/5112435
Sociálna sestra
046/5112216
Lekári
046/5112206
Kardiologická ambulancia
046/5112212
Príjmová a konz. ambulancia
046/5112211
JIS
046/5112214
Sestra- väčšie deti
046/5112209
Vyšetrovňa VD
046/5112200
Mliečna kuchynka
046/5112208
Dojčenské oddelenie
046/5112205
Vedúca sestra
046/5112204
Primár
046/5112197
Novorodenecké oddelenie
046/5112243
Novorodenecké oddelenie
046/5112237

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Lekár D
046/5112162
Vedúca sestra A
046/5112539
Primár, budova D
046/5112217
Elektroliečba D
046/5112538
Telocvičňa D
046/5112553
Vodoliečba D
046/5112552
Ambulancia D
046/5112279
Telocvičňa A deti
046/5112225

Geriatrické oddelenie

Nadštandartná izba geriatria
046/5112299
Lekári
046/5112324
Ambulancia
046/5112323
Vedúca sestra + fax
046/5112322
Vyšetrovňa a sestra
046/5112321
Primár
046/5112310

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Primár
046/5112228
Vedúca a staničná sestra
046/5112252
Pôrodná sála
046/5112246
Pôrodnica
046/5112231
Dokumentačné pracovisko
046/5112234
Gynekol. ambulancia príjmová
046/5112247
Ambulancia + Sono
046/5112248
Gynekologické oddelenie
046/5112244
Pooperačná izba
046/5112230
Lekári
046/5112249
Rizikové oddelenie
046/5112240
Nadštandartná izba
046/5112245
Operačná sála
046/5112258

Hematologické a transfuziologické oddelenie

Ambulancia
046/5112367
Evidencia darcov
046/5112417
Laboranti + pohotovostná služba
046/5112416
Vedúca laborantka
046/5112415
Primár
046/5112422
Lekári
046/5112128
HIV - laboratórium
046/5112123
Vyšetrovňa krvného obrazu
046/5112423
Koagulácia
046/5112419
Laborat. - analyzátor
046/5112366
Hematologická ambulancia
046/5112294

Infektológia

Ambulancia II.
046/5112108
Infektolog. ambulancia
046/5112202
Vedúci lekár infektologie
046/5112513

Interné oddelenie

Zástupca primára
046/5112534
Primár
046/5112563
Kardiologická ambulancia
046/5112518
Gastroambulancia A prízemie
046/5112270
Ergometria
046/5112565
Angilog. a cievna ambulancia
046/5112283
Nadštandartná izba - I. poschodie
046/5112318
Edukačná miestnoosť
046/5112537
ECHO pracovisko D
046/5112402
Diabetologická ambulancia
046/5112278
Lekári B II.
046/5112304
Ambulancia C prízemie
046/5112316
Oddelenie JIS C prízemie
046/5112517
Sestra C I.
046/5112536
Dokumentačná C prízemie
046/5112566
Lekári C I.
046/5112562
Vyšetrovňa C I.
046/5112536
Vyšetrovňa C prízemie
046/5112468
Staničná sestra C I.
046/5112561
Vedúca sestra C I.
046/5112564
Seminárna miestnosť
046/5112559
JAS - Jednodňová ambulantná starostlivosť
046/5112296

Kožné oddelenie

Primár
046/5112325
Vedúca sestra
046/5112326
Ošetrovňa
046/5112331
Kožná ambulancia
046/5112329
046/5112328
Denná miestnosť sestry
046/5112592
Vyšetrovňa lekári
046/5112594
Lekári
046/5112327

Neurologické oddelenie

Primár
046/5112342
Vedúca sestra
046/5112344
Lekári
046/5112351
Lekári
046/5112341
Vyštrovňa - muži
046/5112345
Sestra - muži
046/5112346
Vyštrovňa - ženy
046/5112347
Sestra- ženy
046/5112348
JIS
046/5112349
EEG + popis
046/5112340
Neurologická ambulancia I.
046/5112343
Neurologická ambulancia II.
046/5112350
Neurologická ambulancia III.
046/5112377
Dokumentačné pracovisko
046/5112374
EMG laboratorium
046/5112339

OAIM oddelenie

Primár
046/5112177
Alarmová linka
046/5112185
Ambulancia ACHB
046/5112295
Inšpekčná izba lekárov
046/5112470
Seminárna miestnosť
046/5112472
Stacionár ACHB
046/5112190
Ambulancia
046/5112625
Lekári
046/5112187
Lôžkové oddelenie
046/5112178
Vedúca sestra
046/5112183
Zástupca primára OAIM
046/5112184

Očné oddelenie

Primár
046/5112352
Vedúca sestra
046/5112356
Lekári
046/5112361
Sestra
046/5112353
Vyšetrovňa
046/5112355
Ambulancia I. + ortoptika
046/5112354
Ambulancia II.
046/5112330
Ambulancia III.
046/5112370
Laserové pracovisko
046/5112298
Angiografické pracovisko
046/5112362

ODCH - oddelenie dlhodobo chorých

EKG + príjmová ambulancia
046/5112309
Vyšetrovňa
046/5112313
Vedúca sestra
046/5112311
Primár
046/5112306

Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

Sestry II. poschodie
046/5112282
Operačný sál II.
046/5112258
Operačný sál I. anestézia
046/5112267
Predsálie I.
046/5112256
Operačný sál I.
046/5112257
Vedúca sestra COS
046/5112357
Paletizácia CS
046/5112556
Príjem a dezinfekcia CS
046/5112560
Staničná sestra OCS
046/5112568
Sestry I. poschodie
046/5112337
Sanitári OS
046/5112286
Operačný sál ortopédia
046/5112369

Oddelenie klinickej biochémie

Laboranti
046/5112196
Bioch. I. statimové
046/5112194
Pracovňa chemikov
046/5112193
Špeciálne laboratórium
046/5112192
Rutinné laboratórium
046/5112191
Vedúca laborantka
046/5112180
Primár
046/5112189
Serológia
046/5112195

Oddelenie klinickej mikrobiológie

Oddelenie mikrobiologie
046/5112371
Vedúca laborantka
046/5112301
Vedúca oddelenia
046/5112376

Oddelenie ORL

Ambulancia
046/5112334
Oddelenie E-0
046/5112336
Lekári
046/5112335
Vedúca sestra
046/5112333
Primár
046/5112332

Oddelenie pľúcnych chorôb

Spirometria
046/5112300
Ambulancia
046/5112300
Lekári
046/5112307
Vyšetrovňa
046/5112312
Vedúca sestra
046/5112305
Primár
046/5112303

Ortopedicko-traumatologické oddelenie

Lekári
046/5112276
Seminárna miestnosť
046/5112290
Traumatologická ambulancia
046/5112261
Traumatologické oddelenie
046/5112275
Staničná sestra
046/5112280
Lekári
046/5112284
Pooperačná izba
046/5112364
Ambulancia ortopedická
046/5112365
Sestra ortopédie
046/5112360
Oddelenie ortopedické
046/5112368
Lekári
046/5112250
Vedúca sestra
046/5112363
Primár
046/5112287

Patológia

Laboratórium
046/5112392
Lekári
046/5112393
Vedúca laborantka
046/5112380
Primár
046/5112389
Kancelária
046/5112391

Pracovisko klinickej onkológie

Primár
046/5112502
POKO
046/5112424
Ambulancia + fax
046/5112430
Dokumentačné pracovisko
046/5112421

Psychiatrické oddelenie

Zástupca primára
046/5112510
Primár
046/5112527
Vyšetrovňa lekári I. poschodie
046/5112512
Ambulancia
046/5112522
Ambulancia
046/5112532
Sestra doliečovacie I.
046/5112521
Doliečovacie oddelenie I.
046/5112520
Sestra akútne II.
046/5112523
Akútne oddelenie II.
046/5112535
Sociálna sestra
046/5112525
Psychológ
046/5112509
Psychológ
046/5112531
Staničná sestra
046/5112528
Vedúca sestra
046/5112524
Lekárska izba III.
046/5112529
Lekárska izba II.
046/5112548
Lekárska izba I.
046/5112526
Liečba prácou
046/5112530

Rádiodiagnostické oddelenie

CT lekár
046/5112443
CT zdravotná sestra
046/5112442
CT obsluha asistent
046/5112447
Angiografia + obsluha
046/5112412
Sonografia
046/5112411
Archív snímkov
046/5112408
Popisovňa snímkov- lekári
046/5112406
Tmavá komora
046/5112409
RDG pracovisko II.
046/5112404
RDG pracovisko I.
046/5112403
Laboranti
046/5112413
Vedúci laborant
046/5112397
Primár
046/5112396

Urologické oddelenie

Uroflowmetria
046/5112428
046/5112429
Ambulancia
046/5112428
Vyšetrovňa
046/5112420
Lekári
046/5112431
Vedúca sestra
046/5112438
Primár
046/5112426

Telefóny a emaily

Spoločné stanice

Ošetrovňa JZS
046/5112591
Recepcia JZS
046/5112593
Vedúca sestra JZS - PhDr. Martina Vážanová, MPH
046/5112595
Karanténne oddelenie - RECEPCIA
046/5112542
Karanténne oddelenie
046/5112543
Chodba pod nemocnicou
046/5112550
Pohotovostný telefón TÚ
046/5112221
Pracovisko manipulantky
046/5112111
Vrátnica
046/5112122
Hlásenie úrazu, technik BOZPO
046/5112126
Hlásenie požiaru
046/5112222
Telefonna ústredňa
046/5112111

Riaditeľstvo

Serverovňa - Slavomír Kačinec
046/5112129
Vedúca OPSPaŠ - Ing. Eva Bujnová
046/5112109
Referát OPsP
046/5112104
Referát OPsP
046/5112120
Referát štatistiky - Ing. Eva Bujnová
046/5112125
Recepcia, objednávanie pacientov - Ingrid Ťažiarová
046/5112161
Knižnica
046/5112461
Oddelenie sociálnych služieb
046/5112386
Vedúca RIT - Ing. Gabriela Švejdová
046/5112127
NIS - Ing. Roman Čuma
046/5112164
Námestník pre ETÚ - Ing. Miroslav Hajster
046/5112138
Zasadačka RNsP
046/5112165
Technik BOZPO a PO - Jediná Alena
046/5112126
Centr. registr. str. / archív/ - Mgr. Katarína Vidová
046/5112142
Oddelenie kontroly, sťaž. a informácii - Ing. Michal Klátik
046/5112113
ORPK, zmocnenec
046/5112126
ÚKR
046/5112115
Právne oddelenie - Mgr. Andrej Medveď
046/5112437
Námestníčka pre OS - PhDr. Katarína Svovodová, MPH
046/5112147
Námestník pre LPS - MUDr. Richard Zachar, MPH
046/5112106
ÚKR - kryt
046/5112116
ÚKR kryt objekt
046/5112118
Podateľňa
046/5112173
Riaditeľstvo sekretariát - Horváthová Eva
046/5112101
Referát marketingu a recepcie - Mäsiarová Adriana
046/5112107

Dialýza

Nefrologická ambulancia prízemie B
046/5112317
Dialyzačná sála + sestra
046/5112541

Nemocničná lekáreň

Sklad zdravotného materiálu
046/5112387
Expedícia liekov
046/5112385
Pracovňa magistrov
046/5112384
Vedúca - Mgr. Píšová Katarína
046/5112382
Vedúca laborantka
046/5112383

Ostatné

Kancelária nemocničného kaplána
046/5112219
Závodný výbor OZ
046/5112159
Reg. komora SaPa a SZP
046/5112439

Údržba

Vedúci údržby
046/5112477
Elektrodielňa
046/5112483
Energocentrum
046/5112485
Zámočnícka dielňa
046/5112486
Vodoinštalačná dielňa
046/5112487
Stolárska dielňa
046/5112488
Murári
046/5112489
Kyslík ( záznamník)
046/5112481
Zoznam MT údržby:
046/5112
vedúci údržby
046/5112
elektrikár
046/5112
zámočník
046/5112
vodár
046/5112
Servis zdravot. techniky ( dodavateľsky)
046/5112454

Technický odbor

Vedúca TO a investícii
046/5112163
Strojný technik
046/5112167
Energetik
046/5112156
Technik pre ZT
046/5112242
Revízny technik
046/5112241
Plynová kotolňa
046/5112398
Spalovňa ,st. kotolňa
046/5112453

MTZ

Diétne sestry
046/5112465
Kuchyňa
046/5112467
Sklad potravín
046/5112468
Prev.prac.OLVaS-účtovníčka
046/5112451
Oddelenie príjmu a výdaja bielizne
046/5112
Vedúca
046/5112476
Príjem a výdaj bielizne
046/5112456
Nákupné
046/5112166
Vedúca skladu
046/5112136
Sklad prádla
046/5112135
Sklad údržbárskeho materiálu
046/5112484
Stravovacia prevádzka - OLVaS
046/5112
Vedúca
046/5112464

Prevádzkový odbor

Spojový technik
046/5112263
Záhrada, nádvorná čata
046/5112555
Fotolab
046/5112452
Hosťovská izba I.
046/5112475
Domovníčka
046/5112469
Upratovanie - prev. Firmy
046/5112169
Vedúci odboru
046/5112131
Oddelenie TÚ, VHČ
046/5112338
Dopravná služba
046/5112
Vedúci dopravnej služby
046/5112133
Emisné kontroly
046/5112446
Automechanik
046/5112448
Vodiči
046/5112449

Ekonomický odbor

Vedúci ekonomického odboru - Ing. Miroslav Hajster
046/5112138
Spracovanie došlých faktúr
046/5112148
Finančná učtáreň
046/5112144
Ref. pre kontroling - Ing. Šuníková Martina
046/5112140
Pokladňa
046/5112172
OTE
046/5112151

Úsek ETÚ

Oddelenie pre ŽP
046/5112157
Technik ZT
046/5112500
Verejné obstarávanie - Mgr. Boris Fedor
046/5112158

Odbor RĽZ a PPaM

Vedúca odboru RĽZ - Ing. Silvia Dvorská
046/5112105
Referent pre SoZ - Ing. Nováková Veronika
046/5112114
PPaM - Bátorová Ľudmila
046/5112577
PPaM - Bartová Emília
046/5112573
PPaM - Fagalová Erika
046/5112574

Riaditeľstvo, prevádzka a pohotovosť

Verejná lekáreň
046/5112381
Vedúca verejnej lekárne - Mgr. Martina Liptáková
046/5112383