Telefóny a emaily

Oddelenia

Urgentný príjem I. typu

Primár
046/5112181
Vedúca sestra
046/5112395
Staničná sestra
046/5112395
UP Recepcia
046/5112175
UP chirurgia
046/5112262
UP traumatológia
046/5112260
UP interná
046/5112259
UP neurológia
046/5112186
Zdravotná pomoc v areáli
046/5112199

Chirurgické oddelenie

Staničné sestry
046/5112264
Vedúca sestra
046/5112255
Zástupca primára
046/5112254
Primár
046/5112253
Oddelenie - lekári
046/5112266
Onkochirurgická ambulancia
046/5112271
Oddelenie E - sestra
046/5112265
JIS sept. F
046/5112269
Oddelenie E
046/5112274
JIS - asept. E
046/5112268
Oddelenie F
046/5112273
Oddelenie F
046/5112288
Seminárna miestnosť
046/5112291
Inšpekčná izba lekárov
046/5112292
Chirurgická ambulancia
046/5112281

Detské oddelenie

Dojčenské oddelenie
046/5112205
Kardiologická ambulancia
046/5112212
Ordinár novorodeneckého oddelenia
046/5112235
Vedúca sestra
046/5112204
Príjmová a konz. ambulancia
046/5112211
Škôlka, škola
046/5112434
Primár
046/5112197
JIS
046/5112214
Dokumentačné pracovisko
046/5112232
Sestra- väčšie deti
046/5112209
Lekári
046/5112435
Vyšetrovňa VD
046/5112200
Sociálna sestra
046/5112216
Mliečna kuchynka
046/5112208
Lekári
046/5112206
Novorodenecké oddelenie
046/5112237
Novorodenecké oddelenie
046/5112243

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Lekár D
046/5112162
Vedúca sestra A
046/5112539
Primár, budova D
046/5112217
Elektroliečba D
046/5112538
Telocvičňa D
046/5112553
Vodoliečba D
046/5112552
Ambulancia D
046/5112279
Telocvičňa A deti
046/5112225

Geriatrické oddelenie

Lekári
046/5112324
Ambulancia
046/5112323
Vedúca sestra + fax
046/5112322
Vyšetrovňa a sestra
046/5112321
Primár
046/5112310
Nadštandartná izba geriatria
046/5112299

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Lekári
046/5112249
Pôrodná sála
046/5112246
Pooperačná izba
046/5112230
Vedúca a staničná sestra
046/5112252
Gynekologické oddelenie
046/5112244
Zástupca primára
046/5112228
Ambulancia + Sono
046/5112248
Primár
046/5112227
Gynekol. ambulancia príjmová
046/5112247
Dokumentačné pracovisko
046/5112234
Rizikové oddelenie
046/5112240
Pôrodnica
046/5112231
Operačná sála
046/5112258
Nadštandartná izba
046/5112245

Hematologické a transfuziologické oddelenie

Ambulancia
046/5112367
Evidencia darcov
046/5112417
Laboranti + pohotovostná služba
046/5112416
Vedúca laborantka
046/5112415
Primár
046/5112422
Hematologická ambulancia
046/5112294
Lekári
046/5112128
HIV - laboratórium
046/5112123
Vyšetrovňa krvného obrazu
046/5112423
Koagulácia
046/5112419
Laborat. - analyzátor
046/5112366

Infektológia

Infektolog. ambulancia
046/5112202
Vedúci lekár infektologie
046/5112513
Ambulancia II.
046/5112108

Interné oddelenie

Zástupca primára
046/5112534
Primár
046/5112563
Edukačná miestnoosť
046/5112537
Staničná sestra C I.
046/5112561
Oddelenie JIS C prízemie
046/5112517
ECHO pracovisko D
046/5112402
Vedúca sestra C I.
046/5112564
Kardiologická ambulancia
046/5112518
Sestra C I.
046/5112536
Gastroambulancia A prízemie
046/5112270
Dokumentačná C prízemie
046/5112566
Ergometria
046/5112565
Lekári C I.
046/5112562
Diabetologická ambulancia
046/5112278
Angilog. a cievna ambulancia
046/5112283
Vyšetrovňa C I.
046/5112536
Lekári B II.
046/5112304
Nadštandartná izba - I. poschodie
046/5112318
Vyšetrovňa C prízemie
046/5112468
Ambulancia C prízemie
046/5112316
Seminárna miestnosť
046/5112559
JAS - Jednodňová ambulantná starostlivosť
046/5112296

Kožné oddelenie

Ambulancia
046/5112329
046/5112328
Lekári
046/5112327
Vedúca sestra
046/5112326
Primár
046/5112325
Mastiareň
046/5112331
Chodba pacienti
046/5112320

Neurologické oddelenie

Primár
046/5112342
Vedúca sestra
046/5112344
Lekári
046/5112351
Lekári
046/5112341
Vyštrovňa - muži
046/5112345
Sestra - muži
046/5112346
Vyštrovňa - ženy
046/5112347
Sestra- ženy
046/5112348
JIS
046/5112349
EEG + popis
046/5112340
Neurologická ambulancia I.
046/5112343
Neurologická ambulancia II.
046/5112350
Neurologická ambulancia III.
046/5112377
Dokumentačné pracovisko
046/5112374
EMG laboratorium
046/5112339

OAIM oddelenie

Primár
046/5112177
Lekári
046/5112187
Alarmová linka
046/5112185
Lôžkové oddelenie
046/5112178
Ambulancia ACHB
046/5112295
Vedúca sestra
046/5112183
Inšpekčná izba lekárov
046/5112470
Zástupca primára OAIM
046/5112184
Seminárna miestnosť
046/5112472
Stacionár ACHB
046/5112190
Ambulancia
046/5112625

Očné oddelenie

Primár
046/5112352
Vedúca sestra
046/5112356
Lekári
046/5112361
Sestra
046/5112353
Vyšetrovňa
046/5112355
Ambulancia I. + ortoptika
046/5112354
Ambulancia II.
046/5112330
Ambulancia III.
046/5112370
Laserové pracovisko
046/5112298
Angiografické pracovisko
046/5112362

ODCH - oddelenie dlhodobo chorých

EKG + príjmová ambulancia
046/5112309
Lekári
046/5112154
Vyšetrovňa
046/5112313
Vedúca sestra
046/5112311
Primár
046/5112306

Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

Operačný sál I.
046/5112257
Vedúca sestra COS
046/5112357
Sestry II. poschodie
046/5112282
Operačný sál II.
046/5112258
Operačný sál I. anestézia
046/5112267
Predsálie I.
046/5112256
Sestry I. poschodie
046/5112337
Sanitári OS
046/5112286
Operačný sál ortopédia
046/5112369
Paletizácia CS
046/5112556
Príjem a dezinfekcia CS
046/5112560
Staničná sestra OCS
046/5112568

Oddelenie klinickej biochémie

Primár
046/5112189
Laboranti
046/5112196
Bioch. I. statimové
046/5112194
Pracovňa chemikov
046/5112193
Špeciálne laboratórium
046/5112192
Rutinné laboratórium
046/5112191
Vedúca laborantka
046/5112180
Serológia
046/5112195

Oddelenie klinickej mikrobiológie

Oddelenie mikrobiologie
046/5112371
Vedúca laborantka
046/5112301
Vedúca oddelenia
046/5112376

Oddelenie ORL

Lekári
046/5112335
Vedúca sestra
046/5112333
Primár
046/5112332
Ambulancia
046/5112334
Oddelenie E-0
046/5112336

Oddelenie pľúcnych chorôb

Spirometria
046/5112300
Ambulancia
046/5112300
Lekári
046/5112307
Vyšetrovňa
046/5112312
Vedúca sestra
046/5112305
Primár
046/5112303

Ortopedicko-traumatologické oddelenie

Sestra ortopédie
046/5112360
Traumatologická ambulancia
046/5112261
Oddelenie ortopedické
046/5112368
Traumatologické oddelenie
046/5112275
Lekári
046/5112250
Staničná sestra
046/5112280
Vedúca sestra
046/5112363
Lekári
046/5112284
Primár
046/5112287
Pooperačná izba
046/5112364
Lekári
046/5112276
Ambulancia ortopedická
046/5112365
Seminárna miestnosť
046/5112290

Patológia

Primár
046/5112389
Laboratórium
046/5112392
Lekári
046/5112393
Vedúca laborantka
046/5112380
Kancelária
046/5112391

Pracovisko klinickej onkológie

Primár
046/5112502
POKO
046/5112424
Ambulancia + fax
046/5112430
Dokumentačné pracovisko
046/5112421

Psychiatrické oddelenie

Zástupca primára
046/5112510
Primár
046/5112527
Lekárska izba III.
046/5112529
Akútne oddelenie II.
046/5112535
Vyšetrovňa lekári I. poschodie
046/5112512
Lekárska izba II.
046/5112548
Sociálna sestra
046/5112525
Ambulancia
046/5112522
Lekárska izba I.
046/5112526
Psychológ
046/5112509
Ambulancia
046/5112532
Psychológ
046/5112531
Sestra doliečovacie I.
046/5112521
Staničná sestra
046/5112528
Doliečovacie oddelenie I.
046/5112520
Vedúca sestra
046/5112524
Sestra akútne II.
046/5112523
Liečba prácou
046/5112530

Rádiodiagnostické oddelenie

Laboranti
046/5112413
Sonografia
046/5112411
Vedúci laborant
046/5112397
Archív snímkov
046/5112408
Primár
046/5112396
Popisovňa snímkov- lekári
046/5112406
CT lekár
046/5112410
046/5112443
Tmavá komora
046/5112409
CT zdravotná sestra
046/5112400
046/5112442
RDG pracovisko II.
046/5112404
CT obsluha asistent
046/5112399
046/5112447
RDG pracovisko I.
046/5112403
Angiografia + obsluha
046/5112412

Urologické oddelenie

Ambulancia
046/5112428
Vyšetrovňa
046/5112420
Lekári
046/5112431
Vedúca sestra
046/5112438
Primár
046/5112426
Uroflowmetria
046/5112441

Telefóny a emaily

Dialýza

Nefrologická ambulancia prízemie B
046/5112317
Dializačná sála + sestra
046/5112541

Nemocničná lekáreň

Expedícia liekov
046/5112385
Pracovňa magistrov
046/5112384
Vedúca
046/5112382
Sklad zdravotného materiálu
046/5112387
Vedúca laborantka
046/5112383

Ostatné

Kancelária nemocničného kaplána
046/5112219
Reg. komora SaPa a SZP
046/5112439
Závodný výbor OZ
046/5112159

Údržba

Zoznam MT údržby:
046/5112
Energocentrum
046/5112485
vedúci údržby
046/5112
Zámočnícka dielňa
046/5112486
elektrikár
046/5112
Vodoinštalačná dielňa
046/5112487
zámočník
046/5112
Stolárska dielňa
046/5112488
vodár
046/5112
Murári
046/5112489
Vedúci údržby
046/5112477
Servis zdravot. techniky ( dodavateľsky)
046/5112454
Kyslík ( záznamník)
046/5112481
Elektrodielňa
046/5112483

Technický odbor

Technik pre ZT
046/5112242
Revízny technik
046/5112241
Plynová kotolňa
046/5112398
Spalovňa ,st. kotolňa
046/5112453
Vedúca TO a investícii
046/5112163
Strojný technik
046/5112167
Energetik
046/5112156

MTZ

Prev.prac.OLVaS-účtovníčka
046/5112451
Oddelenie príjmu a výdaja bielizne
046/5112
Vedúca
046/5112476
Príjem a výdaj bielizne
046/5112456
Diétne sestry
046/5112465
Kuchyňa
046/5112467
Sklad potravín
046/5112468
Sklad údržbárskeho materiálu
046/5112484
Stravovacia prevádzka - OLVaS
046/5112
Vedúca
046/5112464
Nákupné
046/5112166
Vedúca skladu
046/5112136
Sklad prádla
046/5112135

Prevádzkový odbor

Fotolab
046/5112452
Hosťovská izba I.
046/5112475
Domovníčka
046/5112469
Upratovanie - prev. Firmy
046/5112169
Spojový technik
046/5112263
Záhrada, nádvorná čata
046/5112555
Vedúci dopravnej služby
046/5112133
Emisné kontroly
046/5112446
Automechanik
046/5112448
Vodiči
046/5112449
Oddelenie TÚ, VHČ
046/5112338
Vedúci odboru
046/5112131
Dopravná služba
046/5112

Ekonomický odbor

OTE
046/5112151
Finančná učtáreň
046/5112144
Úhrada faktúr
046/5112148
Vedúca odboru
046/5112138
Pokladňa
046/5112172

Úsek HTS

Oddelenie pre ŽP
046/5112157
Technik ZT
046/5112500
Ref. pre kontroling
046/5112140
Referent pre VO
046/5112158

Odbor ppam

Úsek PPaM
046/5112574
Vedúca odboru
046/5112577
Úsek PPaM
046/5112573

Úsek RĽZ

Námestníčka pre RĽZ
046/5112575
Referent pre SoZ
046/5112114

Riaditeľstvo

Serverovňa
046/5112129
Referát štatistiky
046/5112125
NIS
046/5112164
Recepcia
046/5112161
Knižnica
046/5112461
Oddelenie sociálnych služieb
046/5112386
Vedúca odboru
046/5112109
Vedúca OIT
046/5112127
Referát OPsP
046/5112104
Správca siete
046/5112127
Referát OPsP
046/5112120
NIS - inf. systém
046/5112
Námestník pre LPS
046/5112106
Technik BOZPO a PO
046/5112126
Oddelenie kontroly, sťaž. a informácii
046/5112113
ÚKR - kryt
046/5112116
Centr.registr. str.(/ archív/
046/5112142
ÚKR kryt objekt
046/5112118
ORPK, zmocnenec
046/5112126
ÚKR
046/5112115
Námestník pre HTS
046/5112105
Právne oddelenie
046/5112437
Námestník pre OS
046/5112147
Zasadačka pri TÚ
046/5112444
Riaditeľstvo sekretariát
046/5112101
Referát marketingu a recepcie
046/5112107
Podateľňa
046/5112173
Sekretariát námestníkov fax
046/5112
Sekretariát námestníkov
046/5112102
Sekretariát fax
046/5112

Spoločné stanice

Chodba pod nemocnicou
046/5112550
Pracovisko manipulantky
046/5112111
Vrátnica
046/5112122
Hlásenie úrazu, technik BOZPO
046/5112126
Pohotovostný telefón TÚ
046/5112221
Hlásenie požiaru
046/5112222
Telefonna ústredňa
046/5112111