Telefóny a emaily

Oddelenia

Urgentný príjem I. typu

Primár
046/5112181
Vedúca sestra
046/5112395
Staničná sestra
046/5112395
UP Recepcia
046/5112175
UP chirurgia
046/5112262
UP traumatológia
046/5112260
UP interná
046/5112259
UP neurológia
046/5112186
Zdravotná pomoc v areáli
046/5112199

Chirurgické oddelenie

Zástupca primára
046/5112254
Primár
046/5112253
Staničné sestry
046/5112264
Vedúca sestra
046/5112255
Oddelenie F
046/5112288
Seminárna miestnosť
046/5112291
Inšpekčná izba lekárov
046/5112292
Chirurgická ambulancia
046/5112281
Oddelenie - lekári
046/5112266
Onkochirurgická ambulancia
046/5112271
Oddelenie E - sestra
046/5112265
JIS sept. F
046/5112269
Oddelenie E
046/5112274
JIS - asept. E
046/5112268
Oddelenie F
046/5112273

Detské oddelenie

Lekári
046/5112435
Vyšetrovňa VD
046/5112200
Sociálna sestra
046/5112216
Mliečna kuchynka
046/5112208
Lekári
046/5112206
Dojčenské oddelenie
046/5112205
Kardiologická ambulancia
046/5112212
Ordinár novorodeneckého oddelenia
046/5112235
Vedúca sestra
046/5112204
Príjmová a konz. ambulancia
046/5112211
Škôlka, škola
046/5112434
Primár
046/5112197
JIS
046/5112214
Dokumentačné pracovisko
046/5112232
Sestra- väčšie deti
046/5112209
Novorodenecké oddelenie
046/5112243
Novorodenecké oddelenie
046/5112237

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Lekár D
046/5112162
Vedúca sestra A
046/5112539
Primár, budova D
046/5112217
Telocvičňa A deti
046/5112225
Elektroliečba D
046/5112538
Telocvičňa D
046/5112553
Vodoliečba D
046/5112552
Ambulancia D
046/5112279

Geriatrické oddelenie

Nadštandartná izba geriatria
046/5112299
Lekári
046/5112324
Ambulancia
046/5112323
Vedúca sestra + fax
046/5112322
Vyšetrovňa a sestra
046/5112321
Primár
046/5112310

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Primár
046/5112228
Vedúca a staničná sestra
046/5112252
MUDr. Ďurčenka
046/5112227
Pôrodná sála
046/5112246
Pôrodnica
046/5112231
Dokumentačné pracovisko
046/5112234
Gynekol. ambulancia príjmová
046/5112247
Ambulancia + Sono
046/5112248
Gynekologické oddelenie
046/5112244
Pooperačná izba
046/5112230
Lekári
046/5112249
Rizikové oddelenie
046/5112240
Nadštandartná izba
046/5112245
Operačná sála
046/5112258

Hematologické a transfuziologické oddelenie

Primár
046/5112422
Ambulancia
046/5112367
Evidencia darcov
046/5112417
Laboranti + pohotovostná služba
046/5112416
Vedúca laborantka
046/5112415
Laborat. - analyzátor
046/5112366
Hematologická ambulancia
046/5112294
Lekári
046/5112128
HIV - laboratórium
046/5112123
Vyšetrovňa krvného obrazu
046/5112423
Koagulácia
046/5112419

Infektológia

Ambulancia II.
046/5112108
Infektolog. ambulancia
046/5112202
Vedúci lekár infektologie
046/5112513

Interné oddelenie

Zástupca primára
046/5112534
Primár
046/5112563
Diabetologická ambulancia
046/5112278
Angilog. a cievna ambulancia
046/5112283
Vyšetrovňa C I.
046/5112536
Lekári B II.
046/5112304
Nadštandartná izba - I. poschodie
046/5112318
Vyšetrovňa C prízemie
046/5112468
Ambulancia C prízemie
046/5112316
Edukačná miestnoosť
046/5112537
Staničná sestra C I.
046/5112561
Oddelenie JIS C prízemie
046/5112517
ECHO pracovisko D
046/5112402
Vedúca sestra C I.
046/5112564
Kardiologická ambulancia
046/5112518
Sestra C I.
046/5112536
Gastroambulancia A prízemie
046/5112270
Dokumentačná C prízemie
046/5112566
Ergometria
046/5112565
Lekári C I.
046/5112562
Seminárna miestnosť
046/5112559
JAS - Jednodňová ambulantná starostlivosť
046/5112296

Kožné oddelenie

Primár
046/5112325
Vedúca sestra
046/5112326
Ošetrovňa
046/5112331
Kožná ambulancia
046/5112329
046/5112328
Denná miestnosť sestry
046/5112592
Vyšetrovňa lekári
046/5112594
Lekári
046/5112327

Neurologické oddelenie

Primár
046/5112342
Vedúca sestra
046/5112344
Lekári
046/5112351
Lekári
046/5112341
Vyštrovňa - muži
046/5112345
Sestra - muži
046/5112346
Vyštrovňa - ženy
046/5112347
Sestra- ženy
046/5112348
JIS
046/5112349
EEG + popis
046/5112340
Neurologická ambulancia I.
046/5112343
Neurologická ambulancia II.
046/5112350
Neurologická ambulancia III.
046/5112377
Dokumentačné pracovisko
046/5112374
EMG laboratorium
046/5112339

OAIM oddelenie

Primár
046/5112177
Stacionár ACHB
046/5112190
Ambulancia
046/5112625
Lekári
046/5112187
Alarmová linka
046/5112185
Lôžkové oddelenie
046/5112178
Ambulancia ACHB
046/5112295
Vedúca sestra
046/5112183
Inšpekčná izba lekárov
046/5112470
Zástupca primára OAIM
046/5112184
Seminárna miestnosť
046/5112472

Očné oddelenie

Primár
046/5112352
Vedúca sestra
046/5112356
Lekári
046/5112361
Sestra
046/5112353
Vyšetrovňa
046/5112355
Ambulancia I. + ortoptika
046/5112354
Ambulancia II.
046/5112330
Ambulancia III.
046/5112370
Laserové pracovisko
046/5112298
Angiografické pracovisko
046/5112362

ODCH - oddelenie dlhodobo chorých

EKG + príjmová ambulancia
046/5112309
Lekári
046/5112154
Vyšetrovňa
046/5112313
Vedúca sestra
046/5112311
Primár
046/5112306

Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

Predsálie I.
046/5112256
Operačný sál I.
046/5112257
Vedúca sestra COS
046/5112357
Sestry II. poschodie
046/5112282
Operačný sál II.
046/5112258
Operačný sál I. anestézia
046/5112267
Staničná sestra OCS
046/5112568
Sestry I. poschodie
046/5112337
Sanitári OS
046/5112286
Operačný sál ortopédia
046/5112369
Paletizácia CS
046/5112556
Príjem a dezinfekcia CS
046/5112560

Oddelenie klinickej biochémie

Rutinné laboratórium
046/5112191
Vedúca laborantka
046/5112180
Primár
046/5112189
Laboranti
046/5112196
Bioch. I. statimové
046/5112194
Pracovňa chemikov
046/5112193
Špeciálne laboratórium
046/5112192
Serológia
046/5112195

Oddelenie klinickej mikrobiológie

Vedúca oddelenia
046/5112376
Oddelenie mikrobiologie
046/5112371
Vedúca laborantka
046/5112301

Oddelenie ORL

Ambulancia
046/5112334
Oddelenie E-0
046/5112336
Lekári
046/5112335
Vedúca sestra
046/5112333
Primár
046/5112332

Oddelenie pľúcnych chorôb

Vedúca sestra
046/5112305
Primár
046/5112303
Spirometria
046/5112300
Ambulancia
046/5112300
Lekári
046/5112307
Vyšetrovňa
046/5112312

Ortopedicko-traumatologické oddelenie

Primár
046/5112287
Pooperačná izba
046/5112364
Lekári
046/5112276
Ambulancia ortopedická
046/5112365
Seminárna miestnosť
046/5112290
Sestra ortopédie
046/5112360
Traumatologická ambulancia
046/5112261
Oddelenie ortopedické
046/5112368
Traumatologické oddelenie
046/5112275
Lekári
046/5112250
Staničná sestra
046/5112280
Vedúca sestra
046/5112363
Lekári
046/5112284

Patológia

Laboratórium
046/5112392
Lekári
046/5112393
Vedúca laborantka
046/5112380
Primár
046/5112389
Kancelária
046/5112391

Pracovisko klinickej onkológie

Primár
046/5112502
POKO
046/5112424
Ambulancia + fax
046/5112430
Dokumentačné pracovisko
046/5112421

Psychiatrické oddelenie

Zástupca primára
046/5112510
Primár
046/5112527
Staničná sestra
046/5112528
Doliečovacie oddelenie I.
046/5112520
Vedúca sestra
046/5112524
Sestra akútne II.
046/5112523
Lekárska izba III.
046/5112529
Akútne oddelenie II.
046/5112535
Vyšetrovňa lekári I. poschodie
046/5112512
Lekárska izba II.
046/5112548
Sociálna sestra
046/5112525
Ambulancia
046/5112522
Lekárska izba I.
046/5112526
Psychológ
046/5112509
Ambulancia
046/5112532
Psychológ
046/5112531
Sestra doliečovacie I.
046/5112521
Liečba prácou
046/5112530

Rádiodiagnostické oddelenie

RDG pracovisko I.
046/5112403
Angiografia + obsluha
046/5112412
Laboranti
046/5112413
Sonografia
046/5112411
Vedúci laborant
046/5112397
Archív snímkov
046/5112408
Primár
046/5112396
Popisovňa snímkov- lekári
046/5112406
CT lekár
046/5112410
046/5112443
Tmavá komora
046/5112409
CT zdravotná sestra
046/5112400
046/5112442
RDG pracovisko II.
046/5112404
CT obsluha asistent
046/5112399
046/5112447

Urologické oddelenie

Uroflowmetria
046/5112428
046/5112429
Ambulancia
046/5112428
Vyšetrovňa
046/5112420
Lekári
046/5112431
Vedúca sestra
046/5112438
Primár
046/5112426

Telefóny a emaily

Spoločné stanice

Chodba pod nemocnicou
046/5112550
Pracovisko manipulantky
046/5112111
Vrátnica
046/5112122
Hlásenie úrazu, technik BOZPO
046/5112126
Hlásenie požiaru
046/5112222
Telefonna ústredňa
046/5112111
Pohotovostný telefón TÚ
046/5112221

Riaditeľstvo

Serverovňa - Slavomír Kačinec
046/5112129
Oddelenie sociálnych služieb
046/5112386
Vedúca OPSPaŠ - Ing. Eva Bujnová
046/5112109
Vedúca RIT - Ing. Gabriela Švejdová
046/5112127
Referát OPsP
046/5112104
NIS - Ing. Roman Čuma
046/5112164
Referát OPsP
046/5112120
Referát štatistiky - Ing. Eva Bujnová
046/5112125
Recepcia, objednávanie pacientov
046/5112161
Knižnica
046/5112461
ÚKR kryt objekt
046/5112118
Zasadačka RNsP
046/5112165
ORPK, zmocnenec
046/5112126
Technik BOZPO a PO - Jediná Alena
046/5112126
ÚKR
046/5112115
Centr.registr. str. / archív/ - Chalupková Mária
046/5112142
Právne oddelenie - Mgr. Boris Fedor
046/5112437
Námestník pre OS - PhDr. Katarína Svovodová, MPH
046/5112147
Námestník pre LPS - MUDr. Milan Henčel, PhD.
046/5112106
Námestník pre ETU - JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.
046/5112121
Oddelenie kontroly, sťaž. a informácii - Ing. Michal Klátik
046/5112113
ÚKR - kryt
046/5112116
Podateľňa
046/5112173
Riaditeľstvo sekretariát
046/5112101
Referát marketingu a recepcie
046/5112107

Dialýza

Nefrologická ambulancia prízemie B
046/5112317
Dializačná sála + sestra
046/5112541

Nemocničná lekáreň

Sklad zdravotného materiálu
046/5112387
Expedícia liekov
046/5112385
Pracovňa magistrov
046/5112384
Vedúca - Mgr. Píšová Katarína
046/5112382
Vedúca laborantka
046/5112383

Ostatné

Kancelária nemocničného kaplána
046/5112219
Závodný výbor OZ
046/5112159
Reg. komora SaPa a SZP
046/5112439

Údržba

Murári
046/5112489
Vedúci údržby
046/5112477
Servis zdravot. techniky ( dodavateľsky)
046/5112454
Kyslík ( záznamník)
046/5112481
Elektrodielňa
046/5112483
Zoznam MT údržby:
046/5112
Energocentrum
046/5112485
vedúci údržby
046/5112
Zámočnícka dielňa
046/5112486
elektrikár
046/5112
Vodoinštalačná dielňa
046/5112487
zámočník
046/5112
Stolárska dielňa
046/5112488
vodár
046/5112

Technický odbor

Vedúca TO a investícii
046/5112163
Strojný technik
046/5112167
Energetik
046/5112156
Technik pre ZT
046/5112242
Revízny technik
046/5112241
Plynová kotolňa
046/5112398
Spalovňa ,st. kotolňa
046/5112453

MTZ

Kuchyňa
046/5112467
Sklad potravín
046/5112468
Prev.prac.OLVaS-účtovníčka
046/5112451
Oddelenie príjmu a výdaja bielizne
046/5112
Vedúca
046/5112476
Príjem a výdaj bielizne
046/5112456
Diétne sestry
046/5112465
Vedúca skladu
046/5112136
Sklad prádla
046/5112135
Sklad údržbárskeho materiálu
046/5112484
Stravovacia prevádzka - OLVaS
046/5112
Vedúca
046/5112464
Nákupné
046/5112166

Prevádzkový odbor

Spojový technik
046/5112263
Záhrada, nádvorná čata
046/5112555
Fotolab
046/5112452
Hosťovská izba I.
046/5112475
Domovníčka
046/5112469
Upratovanie - prev. Firmy
046/5112169
Oddelenie TÚ, VHČ
046/5112338
Vedúci odboru
046/5112131
Dopravná služba
046/5112
Vedúci dopravnej služby
046/5112133
Emisné kontroly
046/5112446
Automechanik
046/5112448
Vodiči
046/5112449

Ekonomický odbor

Vedúca ekonomického odboru
046/5112138
Spracovanie došlých faktúr
046/5112148
Finančná učtáreň
046/5112144
Ref. pre kontroling - Ing. Šuníková Martina
046/5112140
Pokladňa
046/5112172
OTE
046/5112151

Úsek HTS

Oddelenie pre ŽP
046/5112157
Technik ZT
046/5112500
Verejné obstarávanie - Mgr. Nikola Maruňáková
046/5112158

Odbor RĽZ a PPaM

Vedúca odboru RĽZ - Ing. Silvia Dvorská
046/5112105
Referent pre SoZ - Kiripolská Henrieta
046/5112114
PPaM - Bátorová Ľudmila
046/5112577
PPaM - Bartová Emília
046/5112573
PPaM - Fagalová Erika
046/5112574