Obchodná verejná súťaž

Prenájom nebytových priestorov OVS-5

18.8.2023
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu časti nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v areáli Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach za účelom umiestnenia a prevádzkovania kávomatov a automatov na potravinové výrobky.

Prenájom nebytových priestorov OVS-4

06.6.2023
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu časti nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v areáli Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ako vstupná budova za účelom prevádzkovania bankomatu.

Prenájom nebytových priestorov OVS-3

14.3.2023
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu časti nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v areáli Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ako vstupná budova za účelom prevádzkovania bankomatu.

Prenájom nebytových priestorov OVS-2

01.2.2023
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu časti nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v areáli Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ako vstupná budova za účelom prevádzkovania bankomatu.

Prenájom nebytových priestorov OVS-1

10.1.2023
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytového priestoru, ktorý sa nachádza vo vestibule Monobloku A v areáli Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Zámer prenajať nebytový priestor za účelom inštalácie a prevádzkovania bankomatu

05.2.2018
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice ako správca nebytových priestorov vo vstupnej budove areálu nemocnice v Bojniciach má záujem dať tento majetok do nájmu za účelom inštalácie a prevádzkovania bankomatu a jeho zabezpečovacích systémov.