Obchodná verejná súťaž

Prenájom nebytových priestorov

10.1.2023
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytového priestoru, ktorý sa nachádza vo vestibule Monobloku A v areáli Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Zámer prenajať nebytový priestor za účelom inštalácie a prevádzkovania bankomatu

05.2.2018
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice ako správca nebytových priestorov vo vstupnej budove areálu nemocnice v Bojniciach má záujem dať tento majetok do nájmu za účelom inštalácie a prevádzkovania bankomatu a jeho zabezpečovacích systémov.