Škúlenie

ŠKÚLENIE (STRABISMUS) sa vyskytuje pomerne často. Je ním postihnutých asi 7 % všetkých detí. Trikrát častejšie sa vyskytuje u predčasne narodených detí. 30% prípadov škúlenia vzniká v prvom roku života, ostatné sa vyvinú neskôr. Názov strabismus pochádza z gréckeho slova strabos, čo znamená krivý. Škúlenie nie je len kozmetická chyba,ale je sprevádzané i závažnou poruchou zraku. U zdravého človeka je postavenie očí pri pohľade do diaľky rovnobežné. Ak sa pre určitú príčinu jedno oka uchyľuje od tohto postavenia hovoríme o škúlení. Takéto nesymetrické postavenie znemožňuje správnu spoluprácu očí a vzniká tupozrakosť (amblyopia) škúliaceho oka. Je to spôsobené tým, že škúliace oko zaostane vo vývoji. U zdravého oka sa obraz vytvára v centrálnej jamke sietnice. U škúliaceho oka sa však obraz vytvára na inom mieste a preto je menej kvalitný. Mozog, aby sa vyhol dvojitému videniu, tento obraz potláča a vznikne tupozrakosť.

KLINICKÉ FORMY
1. Strabismus dynamický – najčastejšou príčinou sú refrakčné chyby očí, predovšetkým ďalekozrakosť. Tento nedostatok sa vyrovnáva okuliarmi. Tým sa súčasne zlepšuje aj postavenie očí.
2. Strabismus paralytický

Podľa smeru škúlenia rozlišujeme
1. Strabismus konvergentný 85% (dovnútra) osi videnia sa zbiehajú
2. Strabismus divergentný 9% (smerom von) osi videnia sa rozbiehajú

škúlenie

LIEČBA
Priebeh neliečeného škúlenia je nepriaznivý. Zraková ostrosť škúliaceho oka je nízka, preto má dieťa obmedzený výber povolania a môže sa cítiť menejcenné. Je dôležité začať liečenie už v útlom veku a zistiť príčinu škúlenia. Pri dioptrickej chybe je potrebné nosiť okuliare trvale. Nevyhnutné je zabrániť vzniku tupozrakosti – zakrývaním neškúliaceho oka okluzorom. Tým nútime dieťa, aby sa pozeralo slabším okom. Čím viac je škúliace oko zrakovo namáhané, tým je väčší predpoklad úpravy zrakovej funkcie. Veľmi dôležitá je spolupráca rodičov a vyžaduje si to veľa trpezlivosti.
Na cvičenie tupozrakosti nadväzuje nácvik správneho postavenia a spolupráce oboch očí. Na takéto cvičenie je zamerané špeciálne pracovisko – ortoptika, ktoré máme i na našom oddelení. Je vybavené rôznymi prístrojmi, pomocou ktorých cvičíme spoluprácu oboch očí.
Všetky spomínané metódy sú neoperačné. Ak s nimi nemáme dostatočný úspech, najmä ak je úchylka škúlenia veľká, je potrebná chirurgická liečba. Operáciou sa zmenší veľkosť úchylky, ale nemožno ňou odstrániť tupozrakosť. No zlepšia sa podmienky pre jej liečbu. Na operáciu preto nadväzuje ortopticko – pleoptická liečba.