Právnik

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na obsadenie miesta právnik.

 

Pracovný pomer:  hlavný

Termín  nástupu:  1.1.2020

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa  - právnická fakulta
 • minimálne 1 rok praxe v odbore
 • znalosť MS Office

 

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
 • zmysel pre presnosť, dôslednosť a samostatnosť pri výkone práce,
 • flexibilita a odolnosť voči stresu,
 • komunikačné schopnosti,
 • vodičský preukaz skupiny B
 • príprava a pripomienkovanie právnej dokumentácie,
 • navrhnutie optimálnych a efektívnych právnych riešení,
 • spolupráca s externou právničkou

 

Základná mzda:   min. 750,- €

 

  V žiadosti uveďte:

 • osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, príp. elektronický kontakt
 • dosiahnuté vzdelanie, názov školy, odbor a rok ukončenia
 • prehľad doterajšej odbornej praxe
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  posielajte na adresu:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01  Bojnice

alebo e-mailom na adresu:    praca@hospital-bojnice.sk

Kontaktná osoba: 

Ing. Miroslava Lojšková, vedúca odboru RĽZ

Tel. kontakt :  046/5112-113

E-mailová adresa:  miroslava.lojskova@hospital-bojnice.sk

 

NsP ponúka v rámci sociálneho programu zamestnanecké výhody a to peňažné príspevky zo sociálneho fondu za dohodnutých podmienok a to:

 • Príspevok na stravovanie
 • Odmeny darcom krvi
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Príspevok na detskú rekreáciu
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • Príspevok na zdravotnú starostlivosť
 • Príspevok na rekreáciu

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri