Revízny technik

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu REVÍZNEHO TECHNIKA.

 

Kvalifikačné predpoklady:

  •  úplné stredoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania s maturitou
  •  odborná spôsobilosť v zmysle vyhl. č. 508/2009 §-22 alebo §-23
  •  prax v odbore aspoň 2 roky

Výhodou je osvedčenie na činnosť elektrotechnik špecialista.

 

Základná mzda:   861 € za mesiac

Termín nástupu:  od 1.10.2019, resp. podľa dohody

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s  profesijným životopisom a so súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle aktuálneho zákona, zasielajte na adresu:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01 Bojnice

alebo na e-mailovú adresu: praca@hospital-bojanice.sk

Kontakt: 046/5112-113  -  Ing. Dušan Zachar, vedúci odboru RĽZ

 

NsP ponúka v rámci sociálneho programu peňažné príspevky zo sociálneho fondu za dohodnutých podmienok v Kolektívnej zmluve a to:

  • Príspevok na stravovanie
  • Odmeny darcom krvi
  • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  • Príspevok na detskú rekreáciu
  • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
  • Príspevok na zdravotnú starostlivosť

 

 

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri