Strojný technik, energetik

 

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu

strojný technik, energetik.

 

Pracovný pomer:   hlavný

Termín nástupu:  dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:  

 • technické vzdelanie stredoškolské s maturitou alebo vysokoškolské I. alebo II. stupňa
 • výhodou je znalosť práce so vzduchotechnikou a energetickými zariadeniami
 • znalosť MS Office
 • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť

                                               

Základná zložka mzdy:   800,- €

 

V žiadosti uveďte:

 • osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, príp. elektronický kontakt
 • dosiahnuté vzdelanie, názov školy, odbor a rok ukončenia
 • prehľad doterajšej odbornej praxe
 • termín možného nástupu do zamestnania
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru  posielajte na adresu:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Nemocničná 2

972 01  Bojnice

alebo e-mailom na adresu:    praca@hospital-bojnice.sk

Kontaktná osoba: 

Ing. Martin Drozd, vedúci technicko-prevádzkového odboru

Tel. č.:  046/5112-131, mobil 0907 708 519

e-mail:  martin.drozd@hospital-bojnice.sk

 

NsP ponúka v rámci sociálneho programu zamestnanecké výhody a to peňažné príspevky zo sociálneho fondu za dohodnutých podmienok a to:

 • Príspevok na stravovanie
 • Sociálna výpomoc
 • Odmeny darcom krvi
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Príspevok na detskú rekreáciu
 • Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
 • Príspevok na zdravotnú starostlivosť

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri