Investície do Prievidzskej nemocnice

Textový prepis

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje stratifikáciu nemocníc.

Zdroj: TV Central

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri