V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.

Nsp Prievidza vitajte

Svetový deň darcov krvi

14.6.2024
Kvapka krvi je viac ako vodopád zlata. 14. jún je Svetový deň darcov krvi. Naša nemocnica chce touto cestou poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí chodia darovať túto vzácnu tekutinu. Zachraňujú týmto gestom ľudské životy. Či je darovaná hoci len jedenkrát, patrí im za to obrovská VĎAKA.

5. Bojnicky ošetrovateľský kongres

27.5.2024
25. mája sa v Hoteli pod Zámkom konal 5. Bojnický ošetrovateľský kongres. Celoslovenskú vzdelávaciu aktivitu organizovala Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pod záštitou župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku za podpory Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Prievidza.

Regionálne oceňovanie Biele srdce

16.5.2024
Pre niekoho bežný deň, pre sestry, ktoré k pracujú s plným nasadením, viac než výnimočný. 10. mája 2024 sa uskutočnil slávnostný seminár k Medzinárodnému dňu sestier. Na regionálnej úrovni SK SaPA boli ocenené sestry v kategórii sestra - manažérka a sestra - v praxi.

Ocenenie najlepšia prednáška v celoslovenskej konkurencii.

19.2.2024
V dňoch 9.-10.2. 2024 sa v hoteli HOLIDAY IN v Žiline uskutočnilo odborné sympózium Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii.

Dar od Vojenského opravárenského podniku pre Bojnickú nemocnicu.

13.2.2024
12. februára prevzal predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, riaditeľ nemocnice Mgr. Peter Glatz dar v hodnote 24 177 € od generálnej riaditeľky VOP Nováky a.s. Ing. Zuzany Helbichovej. Dar v podobe dvoch medicínskych prístrojov pre našu nemocnicu venovala spoločnosť VOP Nováky a.s.