Spolok lekárov

MUDr. Frankovič Ladislav - prezident
MUDr. Malinjak Peter - viceprezident
MUDr. Zeman Július - člen
MUDr. Bušovská Jana - člen
MUDr. Mífek Pavel - člen
MUDr. Čech Peter - člen

Program pracovných schôdzí Spolku lekárov v Prievidzi na rok 2014

20. február 2014 10. výročie jednodňovej chirurgie Cibamed, s. r. o., Prievidza
27. marec 2014 psychiatrické oddelenie
24. apríl 2014 ODCH + geriatrické oddelenie
29. máj 2014 OPCH + očné oddelenie
25. september 2014 kožné oddelenie + OKM
október 2014 je plánovaný 32. Medzispolkový Filov deň v Považskej Bystrici – témy a konkrétny dátum uvedieme dodatočne
30. október 2014 chirurgia a OAIM
27. november 2014 neurologické oddelenie + traumatologicko – ortopedické oddelenie(všetky zmeny programu budú oznámené v dostatočnom predstihu)