V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.

Prenájom nebytových priestorov OVS-3

14.3.2023
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu časti nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v areáli Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ako vstupná budova za účelom prevádzkovania bankomatu.

Oznam pre darcov krvi

10.3.2023
ODBEROVÝ DEŇ 4.4.2023 a 11.4.2023 je z prevádzkových dôvodov ZRUŠENÝ !

PETÍCIA

13.2.2023
Vážení občania, milí naši pacienti, vedenie našej nemocnice Vás prosí o pomoc a podporu formou „PETÍCIE“ pre dve nemocnice Trenčianskeho kraja, ktorá by mohla napomôcť ich zaradeniu do siete nemocníc II. úrovne v rámci novej kategorizácie nemocníc z dielne Ministerstva zdravotníctva SR.

Nový prístroj na očnom oddelení

03.2.2023
Výborná správa pre našich očných pacientov! V mesiaci december sme rozšírili prístrojové vybavenie na našom očnom oddelení o nový OCT prístroj - Angio DRI OCT Triton plus , ktorý umožní rýchlo a bezbolestne získať našim lekárom ešte presnejšie a podrobnejšie údaje o oku pacienta, čo zefektívni ich prácu pri určovaní diagnózy a následnom výbere liečebného postupu.

Suchý február 2023

01.2.2023
Od 1. februára štartuje na Slovensku a v Čechách ďalší ročník zdravotnej osvetovej kampane s názvom „Suchý február“, ktorá opäť preverí pevnú vôľu každého účastníka. Základným pravidlom tejto výzvy je, aby sa každý zapojený úplne zriekol alkoholu na mesiac, a tým preskúmal svoju závislosť od alkoholu a zmenil zabehnuté návyky.

Vianočná charitatívna aukcia obrazov

07.12.2022
Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Vás srdečne pozýva na Vianočnú charitatívnu aukciu obrazov.

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri