V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.

Stav hospitalizovaných s ochorením COVID-19

18.10.2021
Stav hospitalizovaných s ochorením COVID-19 ku dňu 18.10.2021 a pre porovnanie tabuľka za obdobie od 2.9.2021.

Aj v našej nemocnici je potrebné si nasadiť RESPIRÁTOR

18.10.2021
Od dnešného dňa prechádza okres Prievidza do červenej fázy COVID automatu, preto pripomíname jedno zo sprísnených opatrení platných v interiéroch a teda aj v priestoroch zdravotníckeho zariadenia, ktorým je prekrytie dýchacích ciest RESPIRÁTOROM, s prekrytím alebo bez výdychového filtra, s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.

OZNAM

15.10.2021
Oznamujeme Vám, že pred plánovaným vyšetrením na GASTROENTEROLOGICKEJ AMBULANCII sa vyžaduje PCR test nie starší ako 72 hodín alebo AG test nie starší ako 24 hodín. Ďakujeme za pochopenie.

Antigénové testovanie - manipulačný poplatok 5 €

08.10.2021
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach prevádzkuje odberové miesto, ktoré slúži širokej verejnosti na testovanie COVID-19 antigénovými testami.

Zrušenie plánovaných výkonov a hospitalizácií

06.10.2021
Vážení pacienti, nárast počtu hospitalizovaných, COVID-19 pozitívnych pacientov, ovplyvnil aj naše zdravotnícke zariadenie.

Antigénové testovanie

PCR testovanie

Vakcinačné stredisko

Partneri