V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.

Biele srdce

16.5.2022
Aj naše kolegyne sa môžu pochváliť ocenením "BIELE SRDCE". V kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi mala Regionálna komora Sestier a Pôrodných asistentiek v Prievidzi so sídlom NsP Bojnice dve kandidátky : Júliu Juhanovú a Zuzanu Pastierikovú. Srdečne blahoželáme.

Dar z Francúzska pre našich najmenších

13.5.2022
V mene našich najmenších pacientov sa chceme poďakovať MUDr. Milanovi Smolkovi, ktorý sa s mimoriadnym entuziazmom zasadil o darovanie prístrojovej techniky pre našich novorodencov...

NOVÁ FOTOTERAPEUTICKÁ KABÍNA NA OŠETROVANIE KOŽNÝCH OCHORENÍ

02.5.2022
Kožné oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach disponuje od marca 2022 novým moderným, výkonným fototerapeutickým prístrojom v hodnote 39 478 €, ktorý bol zakúpený z finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

OZNAM

01.5.2022
Oznamujeme Vám, že sme dňom 30.4.2022 dočasne pozastavili prevádzku ambulancie diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. MUDr. Šuličová Viera od 1.5.2022 pôsobí v Nemocnici AGEL Handlová s.r.o.

Infúzna terapia na ortopedickej ambulancii

12.4.2022
Ortopedická ambulancia Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach spustila začiatkom mesiaca apríl podávanie infúznej terapie formou stacionára.

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri