Ocenenie najlepší poster

V dňoch 8.- 9. 2. 2019 sa hotely HOLIDAY INN v Žiline uskutočnilo odborné sympózium pod názvom „II. Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii“.

Podujatie hodnotíme veľmi pozitívne, nakoľko poster našich autorov MUDr. Novákovej, MUDr. Majdáka,  pod názvom „Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe komplikovanej recidivujúcej kolitídy spôsobenej Clostridium difficile získal prvú cenu od odbornej poroty a súčasne aj prvú cenu od auditória za najlepší poster. Autorom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri