Chirurgické oddelenie

Stručná charakteristika oddelenia

Chirurgia sa ako základný medicínsky odbor zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami. Chirurgické oddelenie zabezpečuje poskytovanie diagnostickej, preventívnej a liečebnej starostlivosti o chirurgických pacientov. V súčasnosti má chirurgické oddelenie 60 lôžok. Zaoberá sa konzervatívnou a operačnou liečbou náhlych brušných príhod, náhlych cievnych príhod, chirurgiou zažívacieho traktu, onkologickou chirurgiou, cievnou chirurgiou a miniinvazívnou chirurgiou. Neoddeliteľnou súčasťou je prevencia chirurgických ochorení, predoperačná a pooperačná starostlivosť, konziliárna činnosť a spolupráca s inými odbormi.

Liečba chirurgických ochorení metódami miniinvazívnej chirurgie vrátane laparoskopických operácií:

- slabinových prietrží a prietrží v oblasti brušného pažeráka a brušnej steny,

- benígnych a malígnych ochorení žalúdka, tenkého a hrubého čreva a konečníka

- žlčníka a slepého čreva

Poskytované výkony a služby

Operácie varixov dolných končatín
 

Chronickým žilovým ochorením označujeme rôznorodé chorobné stavy žilového systému s chronickým priebehom, ktoré majú pôvod v poškodení žilovej steny aj nedostatočnosti žilovej chlopne. Prejavujú sa objektívnymi znakmi ako sú metličky, varixy, opuchy končatín, kožné zmeny, vred predkolenia alebo subjektívnymi príznakmi kŕčových žíl, čo znamená pocit ťažkých nôh, napätia, pálenia, pocit chladu, mravčenie, brnenie,  bolesti nôh, nočné kŕče, nepokojné nohy, alebo opuchy. Tieto príznaky signalizujú chorobný stav, preto je nevyhnutné včas ich rozpoznať a vyriešiť, ako sa zbaviť kŕčových žíl.

Naše chirurgické oddelenie sa špecializuje na operáciu kŕčových žíl aj klasickou metódou aj  pomocou najmodernejšej laserovej techniky, ktorá používa špeciálne optické vlákno a ultrasonografický prístroj pre navigovanie zákrokov.

Už dlhé roky vykonávame na našom pracovisku operáciu kŕčových žil klasickou metódou pre pacientov s pokročilým nálezom na dolných končatinách, aj  miniinvazívnym spôsobom (od roku 2021) - laserovou terapiou, ktorá je aktuálne najmodernejším trendom v liečbe u pacientov s  menej pokročilými kŕčovými žilami.  

Pre koho je určená klasická a pre koho  laserová operácia kŕčových žil?

Klasická metóda je určená pre pacientov, ktorí majú pokročilé štádia žilového ochorenia, ktoré máju pokročilé recidívy po predchádzajúcich operáciách .

Laserom ošetrujeme pacientov,  ktorí majú iba počiatočne stavy CHVI , menej výrazné kŕčové žily alebo pacientov, ktorí majú vredy predkolenia.

K operácii indikujeme pacientov po vyšetrení v našej  ambulancii cievnej chirurgii aj po USG mappingu.

Aké sú výhody endovaskularnej laserovej terapii?

Najväčšou výhodou tejto procedúry je minimálna bolestivosť po zákroku, menšie množstvo operačných rán. Pooperačná rekonvalescencia je krátka. S tým súvisí i rýchly návrat do pracovného procesu.

Ako operácia prebieha?

Endevenous Laser Treatment (EVLT) umožňuje rýchlu a efektívnu liečbu kŕčových žíl laserom. Naše pracovisko používa laserový prístroj do ktorého sa zapojí radiálne laserové vlákno priemeru 400 mikrometrov. Vlákno vydáva v operovanej žile žiarenie , ktoré sa premení na teplo, postihnutú žilu spáli a umožní jej obliteraciu. Celý zákrok odstránenia kŕčových žíl sa vykonáva v lokálnej anestézii a pod ultrazvukovou kontrolou.

Plne digitálny ultrazvukový diagnostický systém je prístroj, ktorý umožňuje nasondovanie postihnutej žily bez nutnosti väčších rezov, alebo u niektorých bez zanechania jazvy (nasondovanie žily sa robí len vpichom, ktorý jazvu nezanechá).

Pomocou ultrazvukovej kontroly sa zakreslí nález na koži. Následne sa vykoná punkcia VSM nad kolenom, kde sa zavedie vodič a po ňom katéter. Po vytiahnutí vodiča je na jeho miesto zavedené laserové vlákno. Laserový lúč vytvára vysokú teplotu, ktorá uzatvára poškodenú cievu bez porušenia jej okolia. Celý zákrok je možné realizovať ambulantne v lokálnej anestézii. Celé ošetrenie trvá od 30 do 90 minút a vždy závisí od individuálneho nálezu u pacienta s rozšírenými kŕčovými žilami.

Operačný zákrok je možný formou jednodňovej chirurgie. Vykonáva sa v krátkej celkovej alebo regionálnej anestézii s následným pooperačným odsledovaním pacienta  do nasledujúceho rána.

Pracujeme s najnovším výkonným diódovým laserom a unikátnym optickým vláknom optimalizovaným k terapii kŕčových žil. Náš špeciálne vyškolený personál  získal certifikát v na klinike transplantačnej chirurgie v FDR Banská Bystrica. 

Miniinvazívna metóda operácie prietrží v oblasti slabiny alebo brušnej steny.

Hlavnou výhodou laparoskopickej operácie prietrží je výrazne kratšie obdobie potrebné na zotavenie pacienta. Práceneschopnosť môže byť skrátená až na 7 – 9 dní od operácie. Po 18 –20 dňoch je možná plná fyzická aktivita.

Výhody LSK hernioplastiky:

  • tri malé ranky 0,5 – 1 cm veľké,
  • výborný kozmetický efekt,
  • podstatne nižšia bolestivosť,
  • skoršia mobilizácia pacienta,
  • podstatne rýchlejšia rekonvalescencia.

V prípade operácií prietrží brušnej steny je nutná osobná konzultácia na ambulancii spojená s meraním defektu. Postup je v prípade každého pacienta individuálny. Výsledok operácie v tomto prípade závisí od viacerých faktorov, jedným z nich je aj telesná hmotnosť pacienta.

Laserová operácia hemoridov

Od roku 2018 vykonávame na našom pracovisku operáciu hemoroidov miniinvazívnym spôsobom- laserovou terapiou, ktorá je aktuálne najmodernejšou, svetovo dominantnou a efektívnou metódou v odstraňovaní hemoroidálnych uzlov.  

Pre koho je laserová terapia hemoroidov určená?

Laserom ošetrujeme hemoroidy všetkých štádií  vrátane krvácajúcich hemoroidov. Zákrok je vhodný aj k terapii recidivujúcich či komplikovaných hemoroidov.  K operácii indikujeme pacientov po vyšetrení v našej proktologickej ambulancii.

Aké sú výhody laserovej operácie?

 Miniinvazívny prístup zabezpečuje redukciu pooperačnej bolesti, je šetrný k okolitým tkanivám, čo umožňuje rýchlu rekonvalescenciu a výrazne skracuje dobu hojenia, teda aj PN. Hemoroidy sa odstraňujú pomocou tenkého vlákna zavedeného pod sliznicu konečníka, čím je maximálne redukovaná ranová plocha. Pacienti sú už o pár dní po operácii schopní návratu k bežnej aktivite. 

Ako operácia prebieha?

Operačný zákrok je možný formou jednodňovej chirurgie. Vykonáva sa v krátkej celkovej alebo regionálnej anestézii s následným pooperačným odsledovaním pacienta do nasledujúceho rána.

Pracujeme s najnovším výkonným diódovým laserom a unikátnym optickým vláknom optimalizovaným k terapii hemoroidálnych uzlov. Náš špeciálne vyškolený personál získal certifikát v centre laserovej chirurgie v proktológii v Berlíne. 

Laparoskopické operácie vo všeobecnej chirurgii


Laparoskopické operovanie umožnil až technický rozvoj miniatúrnej televíznej kamery, ktorá poskytuje obraz vysokej kvality. Prenos obrazu z telových dutín na obrazovku umožňuje súčasné sledovanie obrazu viacerým osobám, a tým tímovú prácu, ktorá je základom prevažnej väčšiny chirurgických postupov. Jednou z hlavných charakteristických čŕt tejto metódy je pneumoperitoneum (prítomnosť plynu v peritoneálnej dutine), ktoré umožní prehľad a manipuláciu v brušnej dutine. Pre zobrazenie celej správy kliknite sem ...

Špecializované ambulancie

  • Ambulancia chronických rán (každý pondelok)
  • Cievna ambulancia (každý utorok)
  • Proktologická ambulancia (každú stredu)
  • Onkochirurgická ambulancia (každý štvrtok)

Ordinačné hodiny: 9:00 – 14:30 hod.

Nájdete nás v priestoroch nemocnice na chirurgickej ambulancii na prízemí hlavnej budovy vedľa CPA.
Bližšie informácie na čísle 046/5112 281.

Štruktúra oddelenia

Odbornú starostlivosť o pacientov zabezpečuje primár MUDr. Roman Velický, osem lekárov s atestáciou, traja lekári v atestačnej príprave, dvadsať zdravotných sestier na čele s vrchnou sestrou Mgr. Nikoletou Filipiovou a traja sanitári + šesť PZZ vo viaczmennej prevádzke. V jednozmennej prevádzke tri sestry + vedúca sestra oddelenia. Oddelenie svojim usporiadaním, vybavením a kvalifikovaným personálnym obsadením zabezpečuje poskytovanie komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti podľa súčasných požiadaviek. Lôžková časť oddelenia sa nachádza na 1. poschodí monobloku. Tvorí ho aseptická časť umiestnená v bloku E, súčasťou ktorej je aseptická JIS a septická časť umiestnená v bloku G, súčasťou ktorej je septická JIS. Chirurgické oddelenie má 52 lôžok umiestnených na 12 izbách. Na oddelení sú 2 jednolôžkové izby, 1 dvojlôžková, 4 trojlôžkové izby, 2 štvorlôžková izba a 3 šesťlôžkových izieb. Dve jednotky intenzívnej starostlivosti sú 5 lôžkové. Návštevné hodiny sú v pracovných dňoch a v sobotu od 15:00 hod. do 17:00 hod., v nedeľu a počas sviatkov od 13:00 hod. do 15:00 hod. Ambulantná časť oddelenia je umiestnená v suteréne monobloku A. Tvoria ju všeobecná chirurgická ambulancia a špecializované ambulancie.

Činnosť oddelenia

Diagnostika, konzervatívna a operačná liečba:

· náhlych brušných príhod,
· náhlych cievnych príhod,
· ochorení zažívacieho traktu vrátane ochorení žlčníka, žlčových ciest, pečene a pankreasu,
· onkochirurgických pacientov vrátane liečby sekundárnych nádorových ložísk v pečeni a lymfatických uzlinách,
· pacientov s cievnymi ochoreniami vrátane rekonštrukčných cievnych výkonov.

Liečba chirurgických ochorení metódami miniinvazívnej chirurgie vrátane laparoskopických operácií:

· slabinových prietrží a prietrží v oblasti brušného pažeráka, brušnej steny a prietrží v jazve
· benígnych a malígnych ochorení žalúdka, pečene, pankreasu, tenkého, hrubého čreva a konečníka
· žlčníka a slepého čreva.
· ritných afekcií
· kŕčových žíl

Neoddeliteľnou súčasťou je prevencia chirurgických ochorení, predoperačná a pooperačná starostlivosť, konziliárna činnosť a spolupráca s inými odbormi

Prehľad výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Kontakty

CHIRURGICKÉ ODDELENIE
Oddelenie E: 046/5112 274
Oddelenie F: 046/5112 273
JIS E: 046/5112 268
JIS F: 046/5112 269
Chirurgická ambulancia I: 046/5112 281
Chirurgická ambulancia II: 046/5112 271

Staničné sestry
046/5112264
Vedúca sestra
046/5112255
Zástupca primára
046/5112254
Primár
046/5112253
Seminárna miestnosť
046/5112291
Chirurgická ambulancia
046/5112281
Onkochirurgická ambulancia
046/5112271
JIS sept. F
046/5112269
JIS - asept. E
046/5112268
Oddelenie F
046/5112273
Oddelenie F
046/5112288
Inšpekčná izba lekárov
046/5112292
Oddelenie - lekári
046/5112266
Oddelenie E - sestra
046/5112265
Oddelenie E
046/5112274