Pracovné príležitosti

VEDÚCI UPRATOVACÍCH SLUŽIEB

23.6.2020
NsP prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu VEDÚCI UPRATOVACÍCH SLUŽIEB.

VEDÚCI ODBORU RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

23.6.2020
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu VEDÚCI ODBORU RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV.

Referent pre verejné obstarávanie

23.6.2020
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent/ka pre verejné obstarávanie.

Strojný technik, energetik

15.6.2020
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach príjme do pracovného pomeru strojného technika, energetika.

FYZIOTERAPEUT

08.6.2020
NsP prijme do pracovného pomeru fyzioterapeuta na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie.

PRAKTICKÉ SESTRY (zdravotnícki asistenti) na lôžkové oddelenia

05.6.2020
NsP príjme do pracovného pomeru praktické sestry do nepretržitej prevádzky na lôžkové oddelenia.

Sestry na lôžkové oddelenia

05.6.2020
NsP príjme do pracovného pomeru sestry do nepretržitej prevádzky na lôžkové oddelenia.

Pôrodná asistentka

05.6.2020
NsP Prievidza príjme do pracovného pomeru pôrodné asistentky do nepretržitej prevádzky na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie.

Pediatrický neurológ

05.6.2020
NsP Prievidza príjme do pracovného pomeru pediatrického neurológa.

Hľadáme lekárov

05.6.2020
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru lekárov (môžu byť aj absolventi LF) pre tieto špecializačné odbory.

UPRATOVAČKA

30.4.2020
NsP prijme do pracovného pomeru upratovačku

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri