Pracovné príležitosti

RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK

12.5.2022
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach príjme do pracovného pomeru rádiologického technika.

Hľadáme lekárov

11.4.2022
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru lekárov (môžu byť aj absolventi LF) pre tieto špecializačné odbory.

PRAKTICKÉ SESTRY (zdravotnícki asistenti) na lôžkové oddelenia

26.1.2022
NsP príjme do pracovného pomeru praktické sestry do nepretržitej prevádzky na lôžkové oddelenia.

ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR

26.1.2022
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach hľadá zdravotníckeho záchranára

SESTRA na ambulanciu

26.1.2022
NsP Prievidza so sídlom Bojniciach hľadá sestru na ambulanciu

Sestry na lôžkové oddelenia

26.1.2022
NsP príjme do pracovného pomeru sestry do nepretržitej prevádzky na lôžkové oddelenia.

Pôrodná asistentka

26.1.2022
NsP Prievidza príjme do pracovného pomeru pôrodné asistentky do nepretržitej prevádzky na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie.

Pediatrický neurológ

26.1.2022
NsP Prievidza príjme do pracovného pomeru pediatrického neurológa.

UPRATOVAČKA

12.4.2021
NsP prijme do pracovného pomeru upratovačku

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri