Pracovné príležitosti

Hľadáme lekárov

12.4.2021
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru lekárov (môžu byť aj absolventi LF) pre tieto špecializačné odbory.

UPRATOVAČKA

12.4.2021
NsP prijme do pracovného pomeru upratovačku

Pediatrický neurológ

12.4.2021
NsP Prievidza príjme do pracovného pomeru pediatrického neurológa.

Pôrodná asistentka

12.4.2021
NsP Prievidza príjme do pracovného pomeru pôrodné asistentky do nepretržitej prevádzky na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie.

Sestry na lôžkové oddelenia

12.4.2021
NsP príjme do pracovného pomeru sestry do nepretržitej prevádzky na lôžkové oddelenia.

PRAKTICKÉ SESTRY (zdravotnícki asistenti) na lôžkové oddelenia

12.4.2021
NsP príjme do pracovného pomeru praktické sestry do nepretržitej prevádzky na lôžkové oddelenia.

FYZIOTERAPEUT

12.4.2021
NsP prijme do pracovného pomeru fyzioterapeuta na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie.