Pracovné príležitosti

Vedúca pôrodná asistentka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

12.9.2019
Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca - vedúca pôrodná asistentka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Vedúca sestra psychiatrického oddelenia

12.9.2019
Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca - vedúca sestra psychiatrického oddelenia

Vedúci nutričný terapeut oddelenia liečebnej výživy a stravovania

12.9.2019
Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca - vedúci nutričný terapeut oddelenia liečebnej výživy a stravovania

Vedúci laborant oddelenia patologickej anatómie

12.9.2019
Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca - vedúci laborant oddelenia patologickej anatómie

Vedúca fyzioterapeutka

12.9.2019
Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca - vedúca fyzioterapeutka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia

Revízny technik

11.9.2019
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu REVÍZNEHO TECHNIKA.

Vedúci farmaceut nemocničnej lekárne

10.9.2019
Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúci/vedúca farmaceut/ka nemocničnej lekárne

Hľadáme lekárov

14.6.2019
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru lekárov (môžu byť aj absolventi LF) pre tieto špecializačné odbory.

FARMACEUT

14.6.2019
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu FARMACEUTA.

Pediatrický neurológ

20.2.2019
NsP Prievidza príjme do pracovného pomeru pediatrického neurológa.

PRAKTICKÉ SESTRY (zdravotnícki asistenti) na lôžkové oddelenia

20.2.2019
NsP príjme do pracovného pomeru praktické sestry do nepretržitej prevádzky na lôžkové oddelenia.

SANITÁR na lôžkové oddelenia so vzdelaním alebo pomocný pracovník v zdravotníctve (PPZ - bez vzdelania)

20.2.2019
NsP príjme do pracovného pomeru sanitárov, resp. PPZ, do nepretržitej prevádzky na lôžkové oddelenia. SANITÁR na lôžkové oddelenia so vzdelaním alebo pomocný pracovník v zdravotníctve (PPZ - bez vzdelania).

Sestry na lôžkové oddelenia

20.2.2019
NsP príjme do pracovného pomeru sestry do nepretržitej prevádzky na lôžkové oddelenia.

Pôrodná asistentka

20.2.2019
NsP Prievidza príjme do pracovného pomeru pôrodné asistentky do nepretržitej prevádzky na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie.

VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK

17.1.2019
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍKA.

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri